موسسه سخنوران ، بنیانگذار آموزش سخنرانی و ارتباط کلامی امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
رادیو  سخنوران
شبکه سخنوران
پیوند ها
آموزش زبان بدن -فصل اول

در عصری که ما در آن زندگی می نماییم،عصر ارتباطات ،همه چیز بر پایه استفاده درست از ابزارها و تکنیک های کلامی و غیر کلامی معطوف شده است.برای تاثیر گذاری و اقناع مخاطب،گفتن و پردازش کلیه باورها،عقاید و ذهنیات خود حتی بیان احساس و منطق درونیمان ،نیازمند استفاده از فنون و مهارت های کلامی و غیرکلامی میباشیم و این بدین فهوم است که تا لب بر سخن نگشاییم،قادر به ارائه توانایی هایمان در هر زمینه ای نخواهیم بود.یکی از عواملی که می تواند درهای بسته کلامی را برای جلوگیری از ایجاد سوء تفاهم و خروج از دام ها و بن بست های مذاکراتی بگشاید استفاده درست و بجا و شناختی از زبان غیر کلامی یا همان زبان بدن می باشد. زبان بدن در عین حال که فاقد کلام است گویای حالات و بازخورد های کلامی نیز می باشد که منجر به تاثیر مضاعف کلام و اخذ واکنش و تاثیر آن در ارزیابی مخاطب است.هنگامی که زبان بدن همسو با کلام استفاده شود تاثیر بیان و نفوذ آن به مراتب بیشتر و جذابیت صحبت را نزد مخاطب بالاتر می برد و منجر به سوء تعبیر و سوء تفاهم های کلامی نیز نخواهد شد. همچنین می توان با استفاده از یادگیری زبان بدن و راهکارهای مرتبط با آن بازخورد کلامی خود را در زبان بدن مخاطب دیده و سمت و سوق کلام را با توجه به آن تعیین و تبیین نماییم. شایان ذکر است در مواقعی که نیاز به استفاده از کلام حس نمی شود می توان تنها از زبان بدن برای تاثیر گذاری بر مخاطب استفاده نمود و ضمنا مواقعی که اگر لب به سخن بگشاییم ممکن است اساعه ادب به مخاطب محسوب گردد یا پس از بیان مطلب دیگر راه بازگشتی یرای تغییر نظر نماند نیز زبان تن میتواند مورد استفاده قرار گیرد.در موارد مذکور میتوان از زبان بدن برای حفظ پرستیژاجتماعی و عدم سوء تعبیر کلامی استفاده نمود،در واقع در این شرایط چون ذهن مخاطب تشنه کلام شما میباشدو شما در آن لحظه به جای کلام از ابزار قدرتمند غیر کلامی (زبان بدن) استفاده می نمایید به مراتب تاثیر مضاعفی بر مخاطب واحد داشت.یکی از موارد پرکاربرد در اصول مذاکره ،شناخت و ارزیابی زبان بدن مذاکره کننده است که با توجه به فراگیری راهکارهای کاربردی زبان بدن ،میتوان رفتار مذاکره کننده را تحلیل نمود و سوق منسجم تری را به روند مذاکره داده و آغاز و  پایان کلام را متناسب با گرفتن بازخورد کلامی مذاکره کننده پردازش نمود.  


مطالب مرتبط با این مقاله:

فن خطابه

کمروئی، خجالت

آداب معاشرت

فن بیان و صداسازی

سخنرانی حرفه ای و فنون فروش

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک 36،واحد 4
 
تلفن : 88776984
 
ایمیل :  info@Sokhanvaran.Org
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه سخنوران می باشد .        طراحی سایت