موسسه سخنوران ، بنیانگذار آموزش سخنرانی و ارتباط کلامی امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
رادیو  سخنوران
شبکه سخنوران
پیوند ها
فلسفه موضوع خطابه

فلسفه موضوع خطابه

که گه خیال در سرم که این منم                    ملک عجم گرفته به تیغ سخنوری(سعدی) 

انسان مقیاس همه چیزهاست.مقیاس هستی تمامی چیزهایی که هست و مقیاس نیستی تمامی چیزهایی که نیست.

بنابر نظر پروتاگوراس، هر عقیده ای درست است و بنا بر نظر گرگیاس هر عقیده ای نادرست. از نظر تفکر اصلی وجود دارد، پرتاگوراس بر آن معتقد است که هر آنچه که فرض شود، تصور شود، مطرح شود، می تواند وجود داشته باشد و گرگیاس بر آن معتقد است که هرچیزی که تصور می شود و مطرح می شود، می تواند وجود نداشته باشد. در نگاه اول شاید این دو عقیده متضاد یکدیگر باشند، اما فقط با کمی درنگ در می یابیم که اصلی تکامل بخش هستند.

دو عقیده از دو نماد تفکر حقیقت یاب و نیست انگاری جهان فلسفی، فلسفه ای که ما قبل فلاسفه سه گانست، ماقبل سقراط  و اگر بخواهیم سخنوری را به معنی صحیح بشناسیم ، باید بدانیم سوفیسم کیست و چه می گفت و چه عمل میکرد. در حدود قرن پنجم قبل از میلاد در یونان قدیم که در آن وقت دارای تمدنی عالی بود و فلاسفه و دانشمندان بزرگی در آن سرزمین ظهور کرده بودند و مکاتب فلسفی گوناگونی را به وجود آورده بودند ، به واسطه حوادث چندی – بروز عقاید و آرا گوناگون و متضاد در مسائل فلسفی و پیدایش نظریه های مختلف درباره توجیه جهان – عده ای از دانشمندان به یکباره حیرت زده شدند و تمام ادراکات و آرا و عقاید بشری، حتی بدیهیات اولیه را باطل و خیال محض دانستند و هیچ ارزشی برای هیچ فکر و هیچ ادراکی قائل نشده و جهان معلومات را هیچ در هیچ دانستند و به این ترتیب مکتب سفسطه (سوفیسم) پدید آمد.

سوفیسم و بزرگان سوفیسم به هیچ وجه انسان های نا بخرد، فاسد و دشمن اجتماع و مردم نبود و این یک گارد تاریخی ست که با سوفیسم و سفسطه داریم و اما اصل تقابل عقیده ی پروتاگوراس و گرگیاس است که به هنر سخنوری معنا می بخشد .تقابل آنکه هر آنچه که هر که می گوید وجود دارد، به عنوان یک سخنور با منطق خطابی می توانید نقض کنید و اثبات به عدم وجود آن بیاورید و هر آنچه دیگران می گویند وجود ندارد و یا حتی خطاست، میتوان، وجود اثبات آن را علم کنید و این امر اساس اندیشیدن است.

این مبحث  به نشان آن نیست که بخواهد ذهن خواننده را غلط انگار فرض کند، بلکه آموختن اندیشیدن برای سخنوریست.

یکی از عوامل عمده در تعلیم و تربیت که در گذشته تشویق می کردند و پرورش می دادند، سخنوری بود و سخنوری خطرهای آشکار خاص خود را داشت تا آنجایی که ممکن بود سخنران به آسانی توجه بیشتری به معرفی خطابی یک موضوع مبذول دارد تا به خود موضوع.

هر ناطقی که می خواهد بر اریکه ی سخن قرار گیرد، فراگیری اصول و قواعد و نکته های فن خطابه لازم و ضروریی می نماید تا کلام موثر باشد و مخاطبان را به قبول مقاصد و عقاید خود وادارد.

موضوع آن قسمت اصلی سخنرانی ست که اندیشه و عقاید را بیان می کند، مثال می آورد و مقایسه میکند.

ارسطو خطابه را قوه یا ملک های نفسانی و یا صناعتی دانسته که با آن بتوان در هر امر جزئی دیگران را در حد امکان امتناع کرد. و موضوع اصلی فن خطابه وسایل اغناع است که در واقع وسایل اثبات اند .به عقیده ی او وظیفه این فن اغناع نیست، بلکه استفاده از وسایل اغناع موجود برای هر موردی می باشد.

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک،خیابان ملاصدرا،خیابان شیراز جنوبی،خیابان برزیل غربی،پلاک 136 - تلفن:88041297

شعبه کرج: میدان شهدا، خیابان شهید مانی، خیابان فروغی، مجتمع فانوس، طبقه دوم، واحد4  - تلفن : 32217738

ایمیل :  info@Sokhanvaran.Org

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه سخنوران می باشد .        طراحی سایت