موسسه سخنوران ، بنیانگذار آموزش سخنرانی و ارتباط کلامی امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
رادیو  سخنوران
شبکه سخنوران
پیوند ها
تغییر رویکرد در سخنرانی

بخش عمدهای از اضطراب و نگرانیهای ما برای سخنرانی به نوع اندیشه و نگرش ما درباره خودمان مربوطاست. تیم سخنوران در این نگارش قرار است، درباره تغییر برخی باورها در جهت رفع پریشانی و آشفتگی با شما صحبت کنند. پس با ما همراه باشید.

امروزه همه محققان و روانشناسان متفقالقول بر این موضوع صحّه گذاشتهاند که باور و نگرش مثبت تا چه حد در میزان موفقیت شما تاثیرگذار است. گاه پیش از شروع سخنرانی از قبل با خود مرور می کنیم که این اجرا موفق نخواهد بود. آیا با وجود این دست تلقین‎های منفی و مخرب میتوان اجرایی بی نظیر داشت؟

 در حقیقتمیزان تاثیری که خودتان به نسبت صحبت با روانشناس یا روانکاو دارید هفده برابر بیشتر است. بنابراین از تاثیر خوددرمانی در کاهش میزان نگرانی‎‎تان غافل نشوید.

سعی کنید پیش از روز سخنرانی بهچیزهای مثبت فکرکنید. به نگرانیتانفکرنکنید؛چونباعث میشود نگرانی شما عمق و گستردگی بیشتری پیدا کند. به جای نگرانی به این موضوع فکر کنید که قرار است سخنران محفلی باشید و دوست داریددر نهایت لذّت اینکار را انجام دهید. در ضمنافکاری که درباره سخنرانی به ذهنتان خطور میکنند هیجان مثبت بنامید و نه نگرانی.

 شما میتوانید با تمرین بیشتر از نگرانیتان در روز اجرا بکاهید.به‎طور مثال:براي هردقيقه سخنراني يك تادوساعت آماده‌سازي و تمرین نيازاست؛حتی متناسب با موضوع مورد نظر و میزان آشنایی شما با آن میتوانید زمان بیشتری صرف کنید.

لي‌ليوالترز،كارشناس سخنوري دركتاب « شگردهاي سخنوران موفق»تخمينزدهاستكهآمادگي مطلوب میتواندترسوواهمةحضوردرجايگاه سخنراني راتا 75 درصدكاهش دهد.تلاش کنید مانندبازيگريباشید كه نیاز به تمرین داردتانقشخود رابدرستی ایفا کند. حتی روز موعود نیز نقش یک فرد موفق و با اعتماد به نفس را به‎خود بگیرید.

روانشناس انبر این باورندكه میزان بروزافكارمثبتب هم نفيه نگام مواجه با فعالیتهای تنشزا و پراضطراب نسبت 5 بريكاست. در واقعبرهررویکردمنفي میتوان با داشتن حداقل پنج رویکرد مثبت غلبه کرد.

رویکردهایمثبت شامل موارد زیر هستند:

با خود بگویید سخنرانی شما بهترین فرصت برای نشر افکارتان است؛

با خود بگویید که هیچ انسانی بدون خطا و کامل نیست و شما هم از این موضوع مستثنا نیستید؛ بنابراین میتوانید برای بهتر شدن و رفع نقاط ضعفتان در هر سخنرانی یک گام به جلو بردارید؛

 با خود بگویید ذهن همگی انسانها از قالبی واحد آفریده شده، بنابراین تفاوت شما با سخنوران موفق تنها در باورهای ذهنیتان است. اگر آنها از طریق باورهای ذهنیشان توانسته‏اند به موفقیت برسند، شما نیز می‎توانید؛

 از موضوع سخنرانی خود لذّت ببرید و دیگران را در این لذّت سهیم کنید.

رویکردهای منفی شامل موارد زیر هستند:

 من هرگز نتواسته ام در موضوعی که میدانم برایم اهمیتی حیاتی دارد، موفق باشم؛

  چون تا به‎حال تجربه سخنرانی در جمع نداشتهام، حتما شکست میخورم؛

 اضطراب بیش از حد من در سخنرانی همیشه باعث فراموشی نکات شده است؛

  میدانم که هیچیک از شنوندگان از موضوع من استقبال نخواهد کرد؛

  میدانم که نتیجه تمامی زحماتم به باد خواهد رفت.

حال درباره هر دو رویکرد فوق تأمل کنید. احساسات خود را درباره هر دو رویکرد بررسی کنید. قطعاً میتوانید بدون هیچ ابراز نظری از جانب دیگران متوجه شوید که رویکردهای منفی تا چه حد میتواند شما را ناخوش و بیانگیزه کند. در حقیقت رویکردهای مثبت با خود نوعی احساس اطمینان و امنیت و آرامش به همراه میآورند. ضمن اینکه موفقیت شما را در روز موعود تضمین خواهند کرد.

شما برای رهایی از افکار منفی میتوانید با خود بگویید که قادر به انجام وظیفهتان به نحو احسنت هستید. ضمناًاگرافکارمنفیمانند: " من در انجام این کار ناتوان هستم" یا " آنقدر اضطراب دارم که همه چیز را از یاد بردهام" به ذهنت انه جومآورد،سریعاً بهخودتانبگویید " کافیست" بعداین افکارمثبترا مرور کنید:" من از این سخنرانی سربلند بیرون خواهم آمد"، یا " من برای اینکه سخنران خوبی باشم به اندازه لازم تمرین دارم".

برگرفته از: متن باشگاه خبرنگاران جوان و سلامت نیوز

 

مدرس سخنوری

آموزش سخنوری و فن بیان

آموزش سخنرانی و فن بیان

آموزش فن بیان

مدرس زبان بدن

آموزش زبان بدن

آموزش بازاریابی و فروش

مدرس بازاریابی و فروش

مدرس اصول و فنون مذاکره

آموزش اصول و فنون مذاکرات

آموزش غلبه بر اضطراب و کمرویی

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک،خیابان ملاصدرا،خیابان شیراز جنوبی،خیابان برزیل غربی،پلاک 136 - تلفن:88041297

شعبه کرج: میدان شهدا، خیابان شهید مانی، خیابان فروغی، مجتمع فانوس، طبقه دوم، واحد4  - تلفن : 32217738

ایمیل :  info@Sokhanvaran.Org

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه سخنوران می باشد .        طراحی سایت