موسسه سخنوران ، بنیانگذار آموزش سخنرانی و ارتباط کلامی امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
رادیو  سخنوران
شبکه سخنوران
پیوند ها
بیان موثر-تصویر سازی کلام

تصویر سازی کلام

قبل‌تر مطرح  شد که هرچقدر بار تصویری کلام بیشتر باشد به بیان نزدیک‌تر گشته و مؤثر است. استفاده از کلمات و واژگان ملموس نیز به همین منظور توصیه شد که بارتصویری دارند و قادرند مفهوم را با تصویر منتقل سازند و مصورسازی ذهنی نمایند. اما دو امر دیگر نیز بسیار معتبر، قادرند که هرچه تصویری‌تر چنین نمایند که در شعر به غایت مورد استفاده است و در سخن نیز می‌تواند کارساز باشد. یکی تشبیه است و دیگری استعاره.

تشبیه برای آن است که بسیاری اوقات آنچه گفته می‌شود تصویری ملموس در ذهن شنونده ندارد و می‌توان آن را تشبیه نمود به چیز دیگری که در ذهن قابل تداعی است و آشنا ولی البته باید این شبیه‌سازی معقول و منطقی هم باشد. مشخص است که در تشبیه باید چیزی شبیه به چیزی دیگر شود با کمک وسیله‌ی شبیه‌سازی. که به آن چه شبیه می‌شود مشبه و آن چه به آن شبیه می‌گردد مشبهٌ‌به و ابزاری که با آن شبیه می‌کنند ادات تشبیه گفته می‌شود. به مثل کسی که می‌خواهد بگوید سخنور قدرتمند فردی است که بتواند بر همگان محاط و مسلط شود و با سخن خود بر دیگران هجمه‌ی کلامی ایجاد نماید. خب این سخن دارای تصویری ملموس در ذهن شنونده نیست ولی اگر بگوید که «سخنور حرفه‌ای چونان شیری از بیشه خروج می‌نماید و بر مخاطب سخن می‌تازد»، مفهوم با استفاده از تشبیه سخنران به شیر به وسیله‌ی کلمه‌ی چونان مؤثر می‌افتد. یا کسی قصد کند که این مفهوم را منتقل سازد که هرچه سرعت کلام بیشتر باشد  قدرت انتقال و صراحت آن نیز افزایش می‌یابد بگوید که «سخن باید مثل تیری از کمان با سرعت پرتاب گردد تا قدرت و شدت اصابت آن بر ذهن و قلب مخاطب نیز بیشتر باشد.» در اینجا هم سخن به تیری که از کمان پرتاب می‌گردد شبیه می‌شود با کلمه‌ی «مثل» که ادات تشبیه می‌باشد. اینگونه سخن می‌تواند جنبه‌ی تصویری ایجاد نماید.

اما استعاره که نوعی تشبیه ناقص است و یا به قول قدما، تشبیه استعاره‌ای کامل است، اثری تصویری‌تر و ظریف‌تر خواهد داشت. در استعاره هر عملی که در تشبیه انجام می‌گیرد صورت می‌پذیرد اما بخشی از آن، معنایی انجام می‌گردد و نه لفظی. استعاره همان تشبیهی است که مشبه و ادات تشبیه در آن محذوف است و صرفاً مشبهٌ‌به بیان می‌گردد و مخاطب خود به مشبّه محذوف می‌رسد و آن را به زیبایی و ظرافت در می‌یابد. در مثل آنکه کسی بگوید در خرمشهر که شهر خون بود تانکها مانند غول‌های آهنین خانه‌ها را یک به یک ویران ساختند، می‌تواند بگوید که «در خونین شهر غول‌های آهنین خانه‌ها را یک به یک ویران ساختند» و این یعنی دقیقاً آنکه به جای استفاده از تشبیه در مثال اول از استعاره استفاده نمود و فقط خود مشبهٌ‌به مثل خونین شهر گفته شود و شنونده خود به مشبهی که شبیه شده یعنی خرمشهر می‌رسد و فقط باید دقیق بوده و متناسب با معانی شکل گرفته‌ی ذهنی مخاطب باشد. 

آموزش سخنرانی و فن بیان :کانون سخنوران

مدرس فن بیان:استاد حسینیان

مدرس سخنرانی:استاد حسینیان

مدرس سخنوری:استاد حسینیان

آموزش سخنوری و فن بیان:استاد حسینیان

مدرس زبان بدن:استاد حسینیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک،خیابان ملاصدرا،خیابان شیراز جنوبی،خیابان برزیل غربی،پلاک 136 - تلفن:88041297

شعبه کرج: میدان شهدا، خیابان شهید مانی، خیابان فروغی، مجتمع فانوس، طبقه دوم، واحد4  - تلفن : 32217738

ایمیل :  info@Sokhanvaran.Org

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه سخنوران می باشد .        طراحی سایت