موسسه سخنوران ، بنیانگذار آموزش سخنرانی و ارتباط کلامی امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
رادیو  سخنوران
شبکه سخنوران
پیوند ها
آموزش سخنوری در جمع

آموزش سخنوری در جمع و فن بیان مبحث سخنرانی در اجتماعات

ساختارهای نطق

ارائه‌ی نطق نیاز به تدوین و تنظیم دقیق و مناسبی دارد تا در هنگام سخنرانی، سخنور بتواند با رعایت ترتیب درست مطالب و اولویت بندی صحیح نطقی تأثیرگذاری بیشتریبر مخاطب داشته باشد. نسبت به انجام این مهم پس از تهیه‌ی نطق باید موارد و مطالب در جای دقیق و صحیحی به کار روند تا موارد بایسته و پیوسته و کاملاً مرتبط و متضمن یکدیگر به کار روند.  اما برای انجام این کار در بسیاری موارد سخنران دچار موانع و مشکلات بیشماری است که در این قسمت شش ساختار اصلی معرفی می‌گردد تا بر اساس مخاطب و موضوعات مختلف از آنها استفاده شود.  نباید فراموش نمود که تلفیق ساختارها با یکدیگر عملی غلط است و باید از هر ساختار برای ارائه‌ی هر موضوعی به شکل مستقل استفاده نمود.  راهکارهای ساختاری در هر مرحله هدف نهایی مطالب مورد ارائه می‌باشد و مواردو اطلاعات باید تنهادر خدمت مراحل ساختاری مورد استفاده قرار گیرند.

ساختار 

·درد و مسأله‌ای مشترک را بیان کنید.

·آثار سوء آن مسأله را مطرح نموده و اظهار نگرانی کنید.

·وجود چنین مشکلی را در خود مخاطب جستجو کنید و او را مقصر جلوه بدهید.

·مخاطب را به حرکت و انجام کارهای سازنده نسبت به این مهم وادارید.

·فضای جلسه و مخاطب را احساسی کنید.

نکته: این نوع ساختار اصولاً در مواردی کاربرد دارد که جلسات سخنرانی ادامه‌دار نبوده و بیشتر در قالب انگیزشی به کار می‌رود.

ساختار 

·توجه مخاطب رابه موضوع سخنرانی جلب کنید.

·اعتماد مخاطب را بدست آورید.

·به ذکر حقایق در آن خصوص اقدام کنید و مخاطب را از سازنده بودن نظرات خود آگاه کنید.

·انگیزه‌هایی را در این زمینه مطرح کنید که باعث انگیزش مخاطب در آن موضوع شود و وی رابه حرکت وادارد.

نکته: موضوع در این ساختار باید موضوع مورد علاقه‌ی مخاطب باشد، مانند موضوعاتی عمومی مثل:کسب ثروت واقتصاد.

نکته: مخاطبان در این نوع سخنرانی باید از یک وجه و یا یک بعد مشترکاتی داشته و یکسان باشند(همجنس باشند).

ساختار 

·اهمیت موضوع را شرح دهید و آن را به مسائل مختلف ربطو  تعمیم بدهید.

·از اتفاقاتی که باعث لطمه به این موضوع مهم می‌شود انتقاد کنید.

·از مسائل مثبتی که اهمیت دادن به موضوع می­تواند باعث نتایج مثبتی شود،صحبت کنید.

·ابراز امیدواری برای بهبود مسائل مربوط به موضوع.

نکته: این ساختار بیشتر مربوط به موضوعاتی اخلاقی و امثال آن مانند:صداقت و... و مسائل مطلوبی است که در اجتماع مورد تهدید و نابودی قرار گرفته‌اند و خود موضوع باید امری مثبت و سازنده باشد.

نکته: در این نوع ساختار موضوع در ظاهر برای مخاطب آنقدر اهمیت ندارد و سخنران در قدم اول باید بی توجهی به موضوع و آثار مخرب آن رابه تمامی بخشهای اصلی زندگی مخاطب ارتباط بدهد.

ساختار 

·به مشکل و مسأله ی خاص اشاره کنید و آن را شرح دهید و اهمیت برطرف نمودن آن را روشن کنید.

·برای برطرف نمودن آن راهکارهایی ارائه دهید و طر حی مشخص تبیین سازید.

·با دلایلی محکم لزوم مشارکت مخاطب برای حل مسأله موردنظر را به اثبات رسانید.

نکته: این ساختار عموماً نسبت به مسائل منفی اجتماعی، سیاسی،اخلاقی و... به کار می رود و اساساً اصل موضوع باید امری منفی باشد.

ساختار 

·آن چه که واقعیت و حقیقت دارد را مطرح کنید.

·دلیل به اثبات آن حقایق بیاورید.

·از مخاطب بخواهید که به این حقایق عمل کند.

نکته:این ساختار اصولاً برای موضوعات اعتقادی،  مذهبی،  مکتبی و حتی در برخی موارد علمی استفاده می‌گردد.

ساختار 

·از مسائلی که به نظر شما غلط است انتقاد کنید و آنها را بیان کنید.

·روش حل این مسائل اشتباه را بیان کنید.

·از مخاطب تقاضای همیاری در این خصوص نمایید.

نکته: در این نوع ساختار جایگاه سخنران بسیار مهم است و بهتر است درمواردی استفاده شود که سخنران از لحاظ سازمانی و ساختاری و یا ماهیتی از مخاطب بالاتر باشد.

نکته: این نوع ساختار بیشتر برای قالب وصیتی و نصیحتی، فرمایشی و ساماندهی به کار می رود.

ذکر نکات مهم

·ساختارهای پیچیده‌تری وجود دارد که بعضاً توسط سخنرانان حرفه‌ای و با تجربه به وجود می‌آیند و بسیاری از آنها منحصر به فرد می‌باشند.  به دانشجویان سخنوری توصیه می‌گردد که پس از تجربه در امر سخنرانی به ساختارهای پیچیده‌تری فکر کنند.

·ساختار «3» و «4» تقریباً با دو رویکرد متفاوت از هم مطرح می‌گردد ودر اسکلت اولیه بسیار نزدیک‌اند.

·فرمولهای ساختاری متن ارتباطی به مواردی چون آغاز، پایان و مواردی از این دست نداشته و  آنها در جایگاه خود اتفاق می‌افتندو یا در خدمت مرحله‌ی آغازین و آخرین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

·حداقل 20% کلمات متن، در ساختار نطق باید مربوط به مورد اصلی سخنرانی باشد و قانون دیگری در خصوص تقسیم بندی اطلاعاتی و یا حتی زمانی در مورد مراحل مختلف ساختاری وجود ندارد.

·مطالب باید هم پیوسته باشند وهم مکمل یکدیگر، مانند زنجیری که متشکل از حلقه‌های مختلف و مناسب می‌باشد. 

ازهمین قلم منتشر شده است:

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک،خیابان ملاصدرا،خیابان شیراز جنوبی،خیابان برزیل غربی،پلاک 136 - تلفن:88041297

شعبه کرج: میدان شهدا، خیابان شهید مانی، خیابان فروغی، مجتمع فانوس، طبقه دوم، واحد4  - تلفن : 32217738

ایمیل :  info@Sokhanvaran.Org

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه سخنوران می باشد .        طراحی سایت